Kariérové poradenstvo treba neustále posilňovať

      Už po jedenástykrát sa na Slovensku odovzdávali ocenenia v súťaži Národná cena kariérového poradenstva organizáciám a ľuďom, ktorí vytrvalo pracujú na skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti služieb kariérového poradenstva. Cenu organizuje centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Záverečná konferencia spojená s odovzdaním ocenení sa uskutočnila dnes 24. októbra 2019 a zúčastnila sa na nej aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     „Počas môjho mandátu sme výrazne posilnili výchovné a kariérové poradenstvo v školách. Skúsenosti ukazujú, že dostupné kariérové poradenstvo pre dospelých dokáže motivovať občanov k účasti na celoživotnom vzdelávaní," uviedla ministerka a zároveň vyzdvihla dôležitosť neustáleho skvalitňovania a sprístupňovania služieb kariérového poradenstva čo najširšej verejnosti.
     Na konferencii boli ocenené nasledujúce inšpiratívne príklady dobrej praxe:

- Program kariérového poradenstva pre cudzincov žijúcich na Slovensku (Mareena, o.z.)

- Týždeň rozvoja kariérnych a sociálno-komunikačných kompetencií (Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo)

- E-learning „Moja kariéra” (Univerzitné poradenské centrum, UPJŠ v Košiciach)

- Triedy plné budúcnosti (Zuzana Nichtová a Rebecca Murray)

- Nakopni sa! (Soňa Mertová)

    Okrem toho Združenie pre kariérového poradenstvo a rozvoj kariéry udelilo cenu organizácii Človek v ohrození za projekt Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce.
     Zvyšovanie kvality a dostupnosti služieb kariérového poradenstva je motívom súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Rok 2019 potvrdil, že sa ponuka služieb kariérového poradenstva na Slovensku neustále rozširuje a posúva sa k štandardom vo vyspelých európskych krajinách. Tohtoročných 20 súťažných príspevkov predstavuje širokú paletu služieb kariérového poradenstva. Poradenstvo pre mamičky po materskej dovolenke, kariérový servis pre žiakov, pomoc pre cudzincov s uplatnením sa na slovenskom trhu práce či projekt zameraný na reintegráciu ľudí so zdravotným postihnutím. Kariérové poradenstvo má skutočne mnoho podôb.
     Slávnostnej konferencie sa zúčastnilo vyše 100 odborníkov a praktikov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík, predstaviteľov firiem, vzdelávacích organizácií i personálnych agentúr. Okrem prezentácií príkladov dobrej praxe zo Slovenska poskytlo Euroguidance na konferencii priestor aj pre inšpiratívne príklady z ďalších európskych krajín. Prezentujúci z Českej republiky, Maďarska, Srbska a Lotyšska potvrdili, že za inšpiráciami sa oplatí chodiť aj za hranice.
     Viac informácií o Národnej cene kariérového poradenstva: https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=3. Blogy o všetkých prihlásených príspevkov nájdete na odkaze www.rozvojkariery.sk/nckp2019/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky