Kampaň Fast Heroes o cievnych príhodách dosiahla Guinnessov svetový rekord

Najväčší online fotoalbum ľudí v maskách superhrdinov sa podarilo vytvoriť vďaka vzdelávacej iniciatíve FAST HEROES, do ktorej bolo zapojené aj Slovensko. Kampaň Hrdinova FAST sa tak zapísala do GUINESSOVEJ knihy rekordov a to vďaka 20 350 jedinečným fotografiám detí, rodičov či starých rodičov, ktorí vytvorili unikátnu zbierku fotiek na podporu celosvetovej iniciatívy v boji proti cievnej mozgovej príhode.

Najväčší online fotoalbum ľudí v maskách superhrdinov sa podarilo vytvoriť vďaka vzdelávacej iniciatíve FAST HEROES

Kampaň, ktorá sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels, má za cieľ vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovila slovenské školy, aby sa zapojili do päť týždňového vzdelávacieho programu HRDINOVIA FAST.

Pri pokuse o rekord, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti spustenia vzdelávacej kampane boli účastníci vyzvaní, aby nahrali svoju fotografiu v maske superhrdinu. Celkovo bolo zaslaných 20 350 jedinečných fotografií, pričom deti, rodičia a starí rodičia zdieľali "superhrdinské selfie" z celého sveta. 

Kampaň FAST Heroes je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc. „Sú to práve starí rodičia, ktorí trávia veľa času s deťmi – svojimi vnúčatami. Vyzdvihnú ich zo škôlok, školských klubov a starajú sa o deti až do príchodu ich rodičov z práce. Starí ľudia patria medzi najrizikovejšiu skupinu ľudí, ktorým hrozí cievna mozgová príhoda. Aj preto je tento vzdelávací program určený práve deťom, aby sa stali záchrancami svojich starých rodičov. Aby sa stali hrdinami FAST  a volali prvú pomoc včas,“ vysvetľuje Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

"Úspech v podobe získania takého pôsobivého titulu GUINNESSOV SVETOVÝ RECORD™ je skvelým spôsobom, ako ukázať obrovskú angažovanosť a podporu, ktorú kampaň FAST Heroes dostáva z celého sveta.  Teší nás, že sa do nej prostredníctvom svojej školy doteraz zapojilo viac ako 150 000 detí, ktoré pomohli odovzdať potenciálne život zachraňujúce vedomosti svojim rodinám," hovorí Jan Van Der Merwe z Iniciatívy Angles, ktorý vedie medzinárodnú kampaň FAST Heroes.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas.  „Jeden zo štyroch z nás prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia. Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti. Deti môžu prispieť k skutočnej zmene tým, že vzbudia záujem v širšej rodine. Hlavným cieľom je pomôcť zabezpečiť, aby naši rodičia a starí rodičia v prípade, že ich postihne mozgová príhoda, mohli vďaka účinnej a rýchlej liečbe prežiť svoj život bez ujmy,"  vysvetľuje neurologička, prof. Dr. Sheila Martinová zo Svetovej organizácie pre mozgové príhody (WSO). Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o príznakoch mozgovej mŕtvice a to aj u cieľovej skupiny detí. Po úspechu s titulom GUINNESSOV SVETOVÝ RECORD bude kampaň FAST Heroes pokračovať v získavaní  nových učiteľov a škôl, aby dosiahla svoje poslanie - vzdelávať milión detí z celého sveta o cievnej mozgovej príhode.

Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMC Emergency Medicine ukázala, že iba 23% pacientov s mozgovou príhodou si správne uvedomilo, že ich telo práve prekonáva mŕtvicu. Iba 11% z nich však zavolalo lekársku pomoc. Šesť z desiatich pacientov zavolalo svojmu príbuznému alebo priateľovi so žiadosťou o radu, čo majú robiť, avšak iba tretina z nich dostala správnu informáciu, aby okamžite zavolali prvú pomoc.

Kampaň Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu. Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať - a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby. K pochopeniu týchto príznakov a následnému privolaniu pomoci môže napomôcť aj animované video: https://www.youtube.com/watch?v=WCDZdAPBh-I.

Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, na ktorej nájdu aj doplňujúce informácie k samotného projektu.

Slovenských Hrdinov FAST môžete sledovať aj na sociálnych sieťach:

Facebook - https://www.facebook.com/FASTheroesSK/

 

Instagram - https://www.instagram.com/fastheroessk/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky