Kambodža

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou vládou Kambodže
(Pnom Penh, 19. 11. 1980; platí bez obmedzenia)

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou ľudovou republikou
(Praha, 19. 11. 1980; platí bez obmedzenia)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku