Navigácia

Juraj Draxler sa ujal funkcie štátneho tajomníka

     Nového štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera dnes uviedol do funkcie minister Peter Pellegrini. Juraj Draxler bude prioritne zodpovedať  za oblasť regionálneho školstva a vysokých škôl.  
     „Najbližšou prioritou pre nového štátneho tajomníka bude príprava balíka školských zákonov, ktoré by mali byť do medzirezortného pripomienkového konania predložené už o niekoľko týždňov,“ povedal minister P. Pellegrini.  
     „So situáciou v rezorte som sa oboznámil ako poradca ministra a aktívne sa budem zapájať do tvorby novej legislatívy. Prioritou nového vedenia rezortu je zdynamizovanie a modernizácia regionálneho školstva a celého systému vzdelávania. Rád budem pokračovať v osobných stretnutiach s riaditeľmi škôl, s učiteľmi a žiakmi, s predstaviteľmi mimovládnych organizácií a so zriaďovateľmi,“ uviedol Draxler. 
     Juraj Draxler ako bývalý vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník považuje za prioritu sfunkčnenie grantového systému a pritiahnutie väčšieho objemu peňazí z úrovne EÚ do slovenskej vedy a výskumu. Nový štátny tajomník už v tejto chvíli pripravuje zefektívnenie analytických procesov v rezorte a rozšírenie a dobudovanie Inštitútu vzdelávacej politiky, ktorý bude hlavným analytickým centrom rezortu.     
     Juraj Draxler (1975) vyštudoval komparatívnu politológiu na University of York vo Veľkej Británií ako štipendista britskej vlády a integrované sociálne vedy na Jacobs University v Nemecku.  V minulosti pôsobil ako novinár v agentúre Reuters. V oblasti školstva, vedy a výskumu začal pracovať v roku 2005 ako výskumný pracovník prestížneho Centre for European Policy Studies (CEPS) v Bruseli.
     Ako vysokoškolský učiteľ pôsobil na University of New York v Prahe a vyučoval aj na Angloamerickej univerzite v Prahe. V lete 2014 sa stal poradcom ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Aktívne ovláda anglický, francúzsky a ruský jazyk, komunikuje aj v nemčine.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky