Jún 2017 (28. 6. 2017)

MŠVVaŠ SR pracuje na príprave zoznamu škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky na AU na obdobie 9. - 12. 2017.
Zoznam bude zverejnený v najbližších dňoch.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku