Júl 2019

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené finančné prostriedky pre jednotlivé školy na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie 9. - 12. 2019.

Na webovom sídle ministerstva školstva je zverejnený dodatok rozpisu finančných prostriedkov pre príslušné školy na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie 9. - 12. 2019.

 

Kontaktné údaje:

 

zuzana.kadlecikova@minedu.sk

 

veronika.mazanova@minedu.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku