Jubilejný 30. ročník Pytagoriády sa uskutoční v Bratislave

05.06.2009

      V dňoch 8. a 9 júna 2009 sa v priestoroch IUVENTY v Bratislave na Karloveskej ulici uskutoční celoštátne kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. O víťazstvo sa bude usilovať celkovo 48 najlepších žiakov v troch kategóriách. Bude to v poradí už 30. ročník tejto najmasovejšej matematickej súťaže na Slovensku, do ktorej sa každoročne zapája viac ako 100 000  žiakov základných škôl.
      Pytagoriáda je celoslovenská postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Vyhlasovateľom  súťaže je Ministerstvo školstva SR a odborným garantom je Ústredná komisia Pytagoriády. Viac informácií o súťaži nájdete na www.olympiady.sk.

Miesto konania celoštátneho kola: IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku