Navigácia

Jozef Beňuška z martinského gymnázia sa stal najlepším učiteľom fyziky v Európe

     PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine sa stal najlepším európskym učiteľom fyziky za rok 2017. Toto ocenenie mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť.
     Jozefa Beňušku ocenili za dlhoročný významný prínos pre vyučovanie predmetu fyzika. Okrem toho, že vyučuje fyziku na martinskom gymnázu, je tiež autorom vlastných učebníc fyziky pre základné školy a gymnáziá aj v multimediálnej verzii.
     Na pôde svojej školy takisto zriadil v roku 2005 Centrum popularizácie fyziky - špecializovanú učebňu, v ktorej si môžu žiaci vyskúšať rôzne fyzikálne experimenty. Toto centrum je naviac otvorené aj pre žiakov iných škôl, pričom ho na oživenie vyučovania fyziky využívajú aj učitelia z Českej republiky.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky