Jednotkový koeficient na rok 2022

V zmysle Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2022 – prognóza september 2022 uverejnených na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky je hodnota jednotkového koeficientu v sume 103,73 eur.

Skočiť na začiatok stránky