Je tu výzva byť súčasťou tvorby Národnej stratégie otvorenej vedy na Slovensku. CVTI SR uvíta odborné pripomienky k jej konceptu

  • Dátum: 14.08.2020

Chcete ovplyvniť, v akej podobe sa bude na Slovensku rozvíjať otvorená veda? Zúčastnite sa na tvorbe Národnej stratégie otvorenej vedy. Otvorenosť pre vedu znamená väčšiu viditeľnosť, dostupnosť, efektivitu, možnosť medzinárodnej spolupráce a spoločenský dosah, a samozrejme, aj citovanosť. Pripomienkové konanie ja otvorené do 20.8.2020.

Politiku o vede nie je možné tvoriť bez vedcov, preto Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako národný referenčný  bod pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku, oslovuje aj tých najpovolanejších. „Podeliť sa s nami o svoj názor a pripomienkovať predbežný koncept tohto vládneho dokumentu je možné v pripomienkach na google docs alebo oslovením nás na emailovej adrese openaccess@cvtisr.sk,“ konkretizujú z Kontaktnej kancelárie pre Open Access v CVTI SR.

CVTI SR zároveň pozýva aj na osobné stretnutie vo vybraných slovenských mestách. Pripravené podujatia spájajú prezentáciu a diskusiu k Národnej stratégii otvorenej vedy na Slovensku. 

17. 8. 2020, 10:00 KOŠICE, VEĽKÁ ZASADAČKA REKTORÁTU UPJŠ, ŠROBÁROVA 2
18. 8. 2020, 10:00 BANSKÁ BYSTRICA, UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB, VZDELÁVACIE CENTRUM MATEJA BELA, TAJOVSKÉHO 51 (1. POSCHODIE)
20. 8. 2020, 10:00 BRATISLAVA, VEDECKÝ PARK UK, ILKOVIČOVA 8
24. 8. 2020, 10:00 ŽILINA, ŽILINSKÁ UNIVERZITA, MIESTNOSŤ AA024

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku