Je tu sviatok múzejníkov. V Levočskom múzeu so vstupným zdarma aj s darčekom

Je tu sviatok múzejníkov. V Levočskom múzeu so vstupným zdarma aj s darčekom

Všetci múzejníci oslavujú svoj sviatok 18. mája. Pripomínajú si ho aj tí v špecializovanom a najmä interaktívnom múzeu, kde je prehliadka expozície zážitkom. Všetci záujemcovia sú na „oslavu“ pozvaní bezplatne a odnesú si aj darček.
Na Medzinárodný deň múzeí vstupné do Múzea špeciálneho školstva v Levoči (Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR) neplatíte a navyše si odnesiete vzácnu zberateľskú pečiatku.

pozvánka

„Sviatok všetkých múzejníkov oslavujeme 18. mája. Je to Medzinárodný deň múzeí už od r. 1977. Na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve a Leningrade bol vtedy podporený 108 komitétmi a ustanovený prijatím rezolúcie,“ pripomína Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR. 

Ako uvádza ich múzeum je interaktívnym špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou. Komplexne sa tu dokumentuje oblasť špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. „Špecializujeme sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva, ale aj sprístupňovanie tvorby zdravotne znevýhodnených umelcov.“

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí Petreková zároveň spomenula aj niekoľko dôležitých momentov pre slovenské a európske špeciálne školstvo, ktoré si tento rok pripomenieme.

Konkrétne:

  • 30. výročie prvej školy pre hluchoslepých na Slovensku – Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici;
  • 100. výročie vzdelávania nevidiacich na Slovensku (vznik Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči – r. 1922);
  • 120. výročie narodenia doc. PhDr. Vladimíra Predmerského, CSc. (1902-1991), významného špeciálneho pedagóga, prvého vedúceho Katedry špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave;
  • 120. výročie Hieronyma Lorma, hluchoslepého rakúskeho básnika, autora ručnej dotykovej abecedy pre hluchoslepých; 
  • 170. výročie úmrtia Louisa Brailla, nevidiaceho pedagóga, autora Braillovho písma;
  • 200. výročie úmrtia Valentina Hauya, zakladateľa Kráľovského inštitútu pre mladých slepcov v Paríži (r. 1784), s tromi hlavnými výchovami: vyučovanie literárne, hudobné a pracovná výchova;
  • 310. výročie narodenia Abbé Charlesa-Michela de l´Épee, zakladateľa francúzskeho systému výučby nepočujúcich a prvého Národného inštitútu pre hluchonemých v Paríži, v r. 1770.

No a na záver nezabudla dodať, že tohtoročný sviatok múzeí a múzejníkov oslávia spoločne so svojimi návštevníkmi netradične. „Všetci, ktorí k nám 18. mája zavítajú, majú bezplatný vstup na prehliadku interaktívnej expozície a okrem toho ich čaká malá pozornosť v podobe zberateľskej pečiatky s vyobrazeným objektom a názvom múzea.“


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky