Je potrebné podporovať projekty pre mladých ľudí nad 15 rokov

     Slovenská republika má dva milióny mladých ľudí a úrovňou 20,4%, druhý najvyšší podiel mladých v EÚ vo veku 15 až 29 rokov*. Práca s mladými ľuďmi, ich potreby, podpora, vzdelávanie musí odzrkadlovať životné trendy mladých súčasnosti. I to bola jedna z tém rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Petra Plavčana s hlavným aktérmi v práci s mládežou – Radou mládeže Slovenska, Študentskou radou vysokých škôl, IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže, ktoré sa stane základom pre pripravovaný okrúhly stôl na tému mládeže.
     V sektore pôsobí 1 789 mládežníckych organizácií, financované sú z ministerstva školstva, no najmä z podielových daní prostredníctvom miest a obcí Slovenska. Ročne sa aktivity pre mladých ľudí financujú vo výške 188 mil. eur, pričom najväčšia časť z týchto prostriedkov ide na základné umelecké školy (83  mil. eur), školské družiny (43,3 mil. eur), vzdelávacie poukazy (16,9 mil. eur) a centrá voľného času (19,2 mil. eur).
     Ministerstvo školstva považuje Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 za kvalitne vypracovanú a na jej znení participovali samotné mládežnícke organizácie. Jej napĺňanie ministerstvo zabezpečuje prostredníctvom napĺňania účelových projektov cez granty smerom na mládežnícke organizácie každoročne vo výške približne 2,3  mil. eur.
     Z analýzy rezortu školstva vyplynulo, že až 90% všetkých zdrojov, ktoré rms4sa využívajú na aktivity pre deti a mládež, išlo na financovanie aktivít pre deti do 15 rokov. „Je preto potrebné, pozrieť sa na systém financovania a dať prostriedky aj na kategórie mládeže nad 15 rokov“, zhrnul aktuálnu slabinu financovania minister.
      „Často majú problém s financovaním práve tie organizácie, ktoré pracujú s neorganizovanými mladými ľuďmi, teda nízko prahové centrá vytvorené klubmi, organizácie podporujúce mladých z menej podnetného prostredia či z rómskych komunít“, objasnil ako slabinu súčasného systému Matej Cíbik z Rady mládeže Slovenska a vysvetlil, že „súčasný systém nerieši postavenie týchto organizácií a neumožňuje im, aby boli financované rovnocenne ako organizované mládežnícke organizácie“.
     Pri financovaní organizácii je potrebné myslieť aj na občiansky a hodnotový rozmer, ktoré tieto organizácie dávajú. Sú organizácie, ktoré sa s mladými rozprávajú aj o aktuálnom dianí. „Mladých sa málokto pýta na ich názory“, zhrnul Matej Cíbik. Medzi organizácie, ktoré by mali formou diskusií pomáhať mladým, aby sa neradikalizovali, radí Matej Cíbik tie dlhoročne známe ako Slovenský skauting, kresťanské organizácie, Domka a iné.
     Ako minister, tak aj jednotlivé organizácie si kladú za hlavný cieľ mladého človeka a jeho ochranu pred radikalizáciou a extrémizmom. Vzájomne sa dohodli na rozpracovaní jednotlivých bodov programového vyhlásenia vlády s určením termínov, ktoré úlohy budú splnené ešte v tomto roku. Plnenie jednotlivých úloh, ale aj ich vzájomná koordinácia bude predmetom okrúhleho stola približne o tri týždne.
 
*Zdroj: Eurobarometer 2016

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky