Je normálne byť iný

25.06.2015
     Detské centrum výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie otvára svoje brány pre všetkým rodičom, deťom, pedagógom ale aj odborníkom v oblasti starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami. V piatok 26. júna sa v Detskom centre VÚDPaP  na Cyprichovej  42 v Bratislave – Krasňanoch uskutoční Deň otvorených dverí.
     Detské centrum je súčasťou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Poskytuje ambulantnú multidisciplinárnu starostlivosť – psychologickú, fyzioterapeutickú, neurologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú aj sociálno-poradenskú – deťom s najrôznejšími  problémami a ich rodinám. Od svojho vzniku pred takmer 25 rokmi využilo služby Detského centra VÚDPaP približne päťtisíc rodín z celého Slovenska. Súčasťou centra je aj jedinečná inkluzívna škôlka pre deti s rôznymi postihnutiami - a aj bez nich.
     Pre všetkých veľkých a malých, ktorí sa chcú presvedčiť, že je normálne byť iný, sú pripravené súťaže, maľovanie či umelecký program. Vystúpia mladí umelci s postihnutím aj bez postihnutia, medzi nimi Katka Ščevlíková - finalistka X-faktoru a deti z inkluzívnej škôlky.  Programom bude sprevádzať Patrícia Jarjabková – Garajová.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku