Jazykové olympiády aj v tomto školskom roku oslovili žiakov ZŠ a SŠ

27.03.2008

     Aj v školskom roku 2007/2008 sa jazykové olympiády tešia zvýšenému záujmu žiakov. Olympiády, ktorých vyhlasovateľom je MŠ SR, v týchto dňoch pripravujú celoštátne kolá, ktoré sú priestorom pre najlepších. Ich víťazi tento rok budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku, ktorá sa koná každé dva roky v Moskve a na medzinárodnej olympiáde v nemeckom jazyku.

Termíny a miesta konania celoštátnych kôl jednotlivých jazykových olympiád:
- celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku: 2. - 3. apríla 2008, Súkromné slovanské gymnázium, Žitavská 1, Bratislava,
- celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku: 9. - 10. apríla 2008, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava,
- celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku: 8. - 9. apríla 2008, Štátna jazyková škola, Palisády 38, Bratislava,
- celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku: 20. - 21. apríla 2008, ZŠ s MŠ Dr. M. Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava,
- celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku sa už uskutočnilo.

Viac informácií o všetkých olympiádach nájdete na stránke www.iuventa.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku