Navigácia

Jazykári môžu aj v tomto roku súťažiť o Európsku značku pre jazyky

     Aj v tomto roku sa môžu učitelia cudzích jazykov zapojiť do súťaže Európska značka pre jazyky. Ide už o jubilejný 15. ročník tejto iniciatívy Európskej komisie na podporu vzdelávania v oblasti cudzích jazykov, jazykov národnostných menšín či jazykov určených osobám so zdravotným znevýhodnením.
     Na Slovensku organizuje súťaž z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SAAIC .
     Termín elektronického predkladania prihlášok (prostredníctvom emailu) je stanovený na piatok 30. júna 2017 do 24.00 h. Bližšie informácie a podmienky zapojenia sa do súťaže sú zverejnené na národnej stránke iniciatívy.
     V časti „Výzva“ je pod heslom „Výzva 2017“ zverejnená aktuálna dokumentácia, konkrétne znenie Výzvy 2017, formulár Prihlášky 2017, ktorý sa vypĺňa v slovenskom jazyku a Európske priority pre rok 2017.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky