Jarné školy 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „ministerstvo školstva“) umožňuje organizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov.

Ministerstvo školstva tým vytvára možnosť (nie povinnosť) organizovať jarné školy s cieľom  prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Jarnú školu je možné organizovať na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu RÚVZ. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť  konanie jarnej školy. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

Usmernenie MŠVVŠ SR ku organizácií jarných škôl

Najčastejšie kladené otázky


 

Skočiť na začiatok stránky