Navigácia
Skočiť na obsah

Január 2019

     Suma príspevku na rok 2019 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15.9.2018 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2019. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2019 vo výške 93,61 EUR mesačne.

     Výška príspevku na rok 2019 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2019 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2019.

     Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom ich zriaďovateľov.
Skočiť na začiatok stránky