Ján Mikolaj vysvetľoval školskú reformu riaditeľom štátnych gymnázií

12.05.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v pondelok 12. mája 2008 v Starej Ľubovni zúčastnil pracovného seminára Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR.
     Približne 80 prítomných pedagógov informoval o štátnom i školskom vzdelávacom programe, o zákone o výchove a vzdelávaní,  ako aj o prípravách vyhlášok, ktoré naň budú nadväzovať. Následne odpovedal aj na otázky učiteľov ku školskej reforme.
    Pracovný seminár sa koná v dňoch 12. až 14. mája 2008. O tvorbe školských vzdelávacích programov budú riaditeľov štátnych gymnázií informovať aj predstavitelia Štátneho pedagogického ústavu.

Bratislava 12. máj 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku