Ján Mikolaj sa zúčastnil na otvorení akademického roka na Slovenskej zdravotníckej univerzite

  • Dátum: 18.09.2009

      Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja včera slávnostne otvorili akademický rok 2009/10 na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave. Tá patrí medzi tri štátne vysoké školy, riadené príslušnými rezortnými ministerstvami.
      Ján Mikolaj vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol výsledky práce univerzity v podobe tisícov špecialistov a zdravotných sestier a súčasne v súvislosti s komplexnou akreditáciou načrtol možnosti ďalšieho smerovania SZU, ktorá bude mať možnosť v tomto akademickom roku splniť kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
Fotogaléria

Bratislava 18. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku