Ján Mikolaj sa zúčastní otvorenia obálok s testami pre žiakov 9. ročníkov ZŠ

05.02.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zajtra 6. februára 2008 o 7.30 hod. zúčastní otvorenia obálok s testami pre celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ v Spojenej škole na Tilgnerovej 14 v Bratislave.
     Testy by tu malo písať 23 deviatakov. Škola je taktiež zapojená do skúšobného on-line testovania prostredníctvom internetu.
     Testovania z matematiky, slovenského jazyka a vyučovacích jazykov sa v tomto roku  zúčastní takmer 59-tisíc deviatakov, z toho necelých 2 900 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prvýkrát sa bude overovať aj ich matematická, čitateľská a jazyková gramotnosť.
     Vzhľadom na chrípkovú epidémiu Štátny pedagogický ústav určil aj termín náhradného testovania na 18. marca 2008.

Miesto a čas: Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves, 7.25 hod.

Bratislava 5. februára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku