Ján Mikolaj sa stretol s eurokomisárom M. Šefčovičom

20.11.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal dnes na pôde MŠ SR člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Maroša Šefčoviča.
    
Témou rokovania boli možnosti budúcej spolupráce, predovšetkým v oblasti vysokých škôl. Ján Mikolaj taktiež informoval hosťa o aktuálnych otázkach, ktoré MŠ SR v súčasnosti rieši, a o stave čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V tejto súvislosti požiadal minister školstva eurokomisára, aby sa pokúsil zjednodušiť administratívu spojenú s realizovaním projektov.
     Maroš Šefčovič na druhej strane oboznámil Jána Mikolaja s nadchádzajúcim zasadnutím rady ministrov školstva, ktoré sa uskutoční 26. - 27. novembra 2009.
Fotogaléria

Bratislava 20. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku