Ján Mikolaj prijal generálneho riaditeľa MAAE Mohamada El Baradeia

18.01.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal v piatok 18. januára 2008 generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Mohamada El Baradeia počas jeho dvojdňovej návštevy Slovenska.
     Témou stretnutia bolo zapojenie Slovenskej republiky do Akčného programu zameraného na liečbu onkologických ochorení, vyhláseného agentúrou v roku 2003, spolupráca slovenských pracovísk s Európskou organizáciou jadrového výskumu CERN v Ženeve, ako aj spoluúčasť na medzinárodných výskumných projektoch, ako je napríklad XFEL (European X-ray Free Electron Laser Facility). 
     Ján Mikolaj vyzdvihol početné zastúpenie našich vedcov a doktorandov v projektoch CERN-u a ponúkol Mohamadovi El Baradeiovi kapacity slovenského cyklotrónového centra. Generálny riaditeľ MAAE ocenil prínos našich vedcov a vyzval slovenskú stranu na konkrétnejšiu špecifikáciu predstáv o spolupráci s agentúrou.

O projekte XFEL
     Európsky projekt 3.4 km dlhého RTG lasera budovaného v DESY Hamburg, pod názvom „European X-ray Free Electron Laser Facility", skrátene XFEL, bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové zdroje. XFEL zariadenie je charakterizované unikátnou kombináciou vlastností: vysokej intenzity, koherencie, polarizácie žiarenia, nastaviteľnosti vlnovej dĺžky (od 6 do 0,085 nm), krátkou časovou dobou impulzu (pod 100 femto-sekúnd) spojenou s vysokou hustotou emitovaných fotónov.
     Minister školstva SR Ján Mikolaj podpísal 14. decembra 2007 Memorandum o porozumení a Slovenská republika sa stala plnoprávnym členom konzorcia 14 krajín projektu XFEL s plnoprávnou účasťou v riadiacich orgánoch projektu. V prvom štvrťroku 2008 sa SR podpisom relevantných zmlúv stane akcionárom spoločnosti XFEL GmbH (spoločnosť s ručením obmedzeným).

Bratislava 18. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku