Ján Mikolaj predstavil východiská na znižovanie dopadov krízy pomocou výskumu a vývoja

26.02.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil v Pálffyho paláci na seminári Znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor prostredníctvom výskumu a vývoja. Predstaviteľov podnikateľskej sféry, zástupcov výskumno-vývojových organizácií a vysokých škôl informoval o zákone o stimuloch pre výskum a vývoj a novele zákona o vysokých školách. Oboznámil ich aj s výzvami pre výskumno-vývojové projekty a programami Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).
    
„Našou filozofiou a cieľom je tento rok rozbehnúť aplikovaný výskum," zdôraznil v diskusii Ján Mikolaj. Nové rámce a podmienky ponúknu podnikateľom štátnu podporu pre rozvoj výskumu a vývoja. Zameraný je na to návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorým sa bude v najbližších mesiacoch zaoberať Národná rada. Na podporu aplikovaného výskumu sú orientované aj programy APVV. Najvyššia čiastka vo výške 4,2 milióna eur je vyčlenená na stimuláciu inovácií v malých a stredných podnikoch prostredníctvom vlastného výskumu a vývoja. Účastníci odborného stretnutia diskutovali aj o podpore aplikovaného výskumu prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj. Už v marci bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov zameraných na prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.
     Najbližšie sa minister školstva a predstavitelia podnikateľskej sféry opätovne stretnú o tri mesiace, aby prediskutovali priority a témy ďalších výziev v tejto oblasti.
Fotogaléria

Bratislava 26. február 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku