Ján Mikolaj podpíše dohodu o slovensko-francúzskych bilingválnych gymnáziách

18.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a francúzsky veľvyslanec na Slovensku Henry Cuny podpíšu dnes 18. mája 2010 medzinárodnú Dohodu o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí FR.
     Zmluva upravuje činnosť bilingválnych sekcií na štyroch slovenských gymnáziách, vrátane maturitného poriadku. Francúzska strana sa v nej taktiež zaväzuje podporovať výučbu francúzskeho jazyka a predmetov vyučovaných v tomto jazyku formou poskytovania  učebných materiálov, ako aj školení a stáží pre pedagógov.

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková 2, Bratislava, 12.30 hod.

Bratislava 18. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku