Ján Mikolaj podpísal s francúzskym veľvyslancom dohodu o bilingválnych gymnáziách

18.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a francúzsky veľvyslanec na Slovensku Henry Cuny dnes v Bratislave slávnostne podpísali medzinárodnú Dohodu o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí FR.
     Zmluva upravuje činnosť bilingválnych sekcií na štyroch slovenských gymnáziách, vrátane maturitného poriadku. Francúzska strana sa v nej taktiež zaväzuje podporovať výučbu francúzskeho jazyka a predmetov vyučovaných v tomto jazyku formou poskytovania  učebných materiálov, ako aj školení a stáží pre pedagógov.
     „Keďže Ministerstvo školstva Slovenskej republiky kladie veľký dôraz na jazykové vzdelávanie mladej generácie, vysoko oceňujem túto možnosť spolupráce. Sme si vedomí toho, že znalosť cudzieho jazyka je základným predpokladom na uplatnenie sa v praxi, zvlášť v kontexte európskeho trhu práce," uviedol vo svojom príhovore minister Ján Mikolaj.
     Po podpise dohody sa uskutočnila slávnostná prezentácia dokumentárneho filmu Štefánik, neuveriteľný osud so slovenským dabingom. Podujatie organizovalo MŠ SR v spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika.
     Film natočila režisérka Marcela Feraru z francúzskeho Ústavu pre komunikáciu a audiovizuálnu produkciu Ministerstva obrany FR s využitím archívnych obrazových záznamov z obdobia prvej svetovej vojny. Okrem samotného filmu, ktorý je dostupný aj v pôvodnej francúzskej verzii, DVD obsahuje dokument o spomienkových oslavách pri príležitosti 90. výročia úmrtia M. R. Štefánika v roku 2009. DVD získalo odporúčaciu doložku MŠ SR ako učebná pomôcka pre základné a stredné školy.

Fotogaléria

Bratislava 18. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku