Ján Mikolaj otvoril zrekonštruované priestory Fakulty architektúry STU v Bratislave

12.04.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne otvoril zrekonštruované priestory budovy Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rekonštrukcia južného krídla budovy, ktorú navrhol architekt Emil Belluš, prinesie fakulte možnosť rozšíriť knižnicu a študovňu, priestory pre Ústav dizajnu či modeláreň a dielne.
     „Som rád, že fakulta nadväzuje na tradíciu architekta Emila Belluša, jedného zo zakladateľov Slovenskej technickej univerzity," uviedol vo svojom príhovore minister Ján Mikolaj a súčasne i vyzdvihol úspešnosť projektov univerzity vo výzvach na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
     Po slávnostnom akte sa Ján Mikolaj zúčastnil na rokovaní Kolégia rektora STU, kde sa diskutovalo o centrách excelentnosti i otázkach financovania vedy a výskumu na vysokých školách.
Fotogaléria

Bratislava 12. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku