Ján Mikolaj otvoril výročnú konferenciu Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

06.05.2010

     Slávnostným príhovorom otvoril dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v Bratislave výročnú konferenciu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Agentúra na nej vyhodnotila svoju činnosť za rok 2009 a taktiež prestavila aktivity naplánované na tento rok.
     Ján Mikolaj vo svojom vystúpení okrem iného vyzdvihol úlohu agentúry v oblasti podpory modernizácie slovenského školstva i vedy prostredníctvom operačných programov VzdelávanieVýskum a vývoj. „Osobne ma teší, že aj vďaka aktivitám agentúry sa kvalita projektov zvyšuje a súčasne nám klesá objem neoprávnených výdavkov," konštatoval minister, ktorý opäť prevzal nad konferenciou záštitu.
      Dôležitou časťou konferencie bol aj cyklus dobrých príkladov z praxe. Pedagógovia z vybraných základných a stredných škôl predstavili priebeh modernizácie a inovácie foriem vzdelávania na svojich školách a priblížili proces tvorby a implementácie školských vzdelávacích programov. Zástupcovia viacerých univerzít a podnikovej sféry prezentovali projekty schválené v rámci výziev zameraných na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, podporu infraštruktúry vysokých škôl a podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti. 
Fotogaléria

Bratislava 6. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku