Ján Mikolaj otvoril v Žiline prvú regionálnu kanceláriu Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy

21.01.2008

     Prvú z ôsmich regionálnych informačných kancelárií Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ slávnostne otvoril podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v piatok 18. januára 2008 v Žiline. Do 28. januára budú otvorené kancelárie vo všetkých krajských mestách.
     „V tomto roku plánujeme zverejniť v rámci operačného programu Vzdelávanie sedem výziev na podávanie projektov v celkovej výške 1,7 miliardy korún. V rámci programu Výskum a vývoj chceme vyhlásiť deväť výziev za desať a štvrť miliardy korún," uviedol Ján Mikolaj.
     Z operačného programu Vzdelávanie by sa v roku 2008 malo podporiť vyučovanie cudzích jazykov, vysoké školy a doktorandi, či ďalšie vzdelávanie. Výzvy programu Výskum a vývoj budú zamerané na podporu infraštruktúry vysokých škôl a výskumných pracovísk a prenos poznatkov a technológií do praxe.

Bratislava 21. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku