Ján Mikolaj navštívil školu v Beňadove

  • Dátum: 09.06.2010

V pondelok 7. júna 2010 zavítal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na Základnú školu s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Beňadove. V rámci návštevy si okrem iného prezrel triedy zrekonštruovanej budovy školy, na ktorú poskytol finančné prostriedky rezort školstva.

     Po prehliadke školy sa Ján Mikolaj stretol s pedagógmi školy i rodičmi žiakov a diskutoval s nimi o aktuálnych otázkach. 

     Škola v Beňadove poskytuje vzdelanie deťom a žiakom predškolského veku na prvom stupni základnej školy. Spolu ju navštevuje 91 detí.

Bratislava 9. jún 2010

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku