J. Horecký: Učiteľom patrí úcta a vďaka

Deň učiteľov si pripomíname dnes, 28. marca. Oslavovať sa začal v Československu, v roku 1955, a to pri príležitosti výročia narodenia Jana Amosa Komenského, ktorý je dodnes považovaný za učiteľa národov. Narodil sa 28. marca 1592, čiže presne pred 431 rokmi. Tak, ako vlani, aj dnes bude pri príležitosti tohto dňa ako prejav vďaky všetkým zamestnancom v školstve nasvietený Bratislavský hrad.

Nasvietený Bratislavský hrad

Ministerstvo školstva pri príležitosti dnešného sviatku ďakuje všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým, odborným zamestnancom a špeciálnym pedagógom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania. 

„Želám Vám veľa radosti a zadosťučinenia toho, čo sa veľmi ťažko vyslovuje a čo je na tejto práci najkrajšie, blízkosti k deťom, ktorá buduje, lebo je to podiel na tom najväčšom umeleckom diele, ktoré vo vesmíre je – na deťoch a na našej nielen budúcnosti, ale najvzácnejšej zložky prítomnosti. Nikto z nás doma nemá nič vzácnejšie, než je dieťa a toto najvzácnejšie prinášame do Vašich rúk, do tých najlepších správnych rúk,“ hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký. Učitelia sú totiž základným pilierom kvalitného vzdelávacieho systému, preto im vyjadrujeme náš rešpekt a dôveru. Vážime si ich prácu a odhodlanie nielen v tento deň, ale aj počas celého roka.

Z dát Inštitútu vzdelávacej politiky vieme, že aktuálne v tomto školskom roku učí v školách na Slovensku 80 504 učiteľov, pričom viac ako polovica z nich má viac ako 20 rokov praxe a priemerný vek učiteľa je 47 rokov. Povolanie učiteľa si vyžaduje určité predpoklady, ktorými sú jednak vedomosti, ale aj schopnosť odovzdávať tieto poznatky žiakom. 

Ďakujem za všetko, čo robíte. Máte moju úctu a vďaku,“ vyjadril minister školstva vďaku na záver.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky