Navigácia

J. Horecký: Projekt digitalizácie školstva naberá reálne kontúry

Rezort školstva v predchádzajúcich mesiacoch intenzívne pracoval na najväčšom digitálnom skoku v jeho histórii. Po dôkladnej príprave je už aktuálne proces verejného obstarávania technológií naplno rozbehnutý a v najbližších týždňoch bude digitálne vybavenie dodávané do škôl. Verejné obstarávanie prebieha v niekoľkých kolách na základe konkrétnych požiadaviek od pedagogických a odborných zamestnancov a riaditeľov škôl, čím sa reflektujú reálne potreby v školstve.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Cieľom NP edIT 1 a 2 je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske štandardy pre zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania, ako i vylepšenie prezenčnej formy vzdelávania žiakov. Nákup technológií prebieha formou dynamického nákupného systému (DNS) v niekoľkých vlnách. Technológie sú obstarávané na základe vyhodnoteného Auditu digitálnych technológií a jednotlivých ucelených požiadaviek učiteľov za školu z predobjednávok (dotazníka) realizovaných v rámci NP edIT. Vzhľadom na rozsah plánovanej investície sme procesy nastavili pre čo najväčší počet uchádzačov, aby bol proces obstarávania transparentný a nediskriminačný.

„Všetko sa stihne tak, ako bolo naplánované s tým, že sme viac času venovali príprave, aby potom nákup a dodávky boli hladké a plynulé. Posledná dodávka bude doručená v júni 2023. Dávali sme tiež pozor, aby dodávatelia mali potrebné kapacity. Preto obstarávame dynamickým nákupným systémom – po častiach. Zároveň aktualizujeme objednávky, lebo aj situácia sa na školách mení, aby sme dodali presne to, čo školy chcú a čo potrebujú za najlepšiu možnú cenu v najlepšej možnej kvalite,“ vysvetľuje minister školstva Ján Horecký.

Ministerstvo školstva naďalej zbiera informácie z dotazníka pre učiteľov, prijíma a spracováva nové Predobjednávky od škôl a priebežne ich rozdeľuje do jednotlivých kôl verejného obstarávania. Doteraz rezort obdržal 1 045 Predobjednávok digitálneho vybavenia. Čo sa týka zapojenia škôl do dotazníka Prieskum vybavenosti, tam sa zapojilo minimálne jednou odpoveďou 73,6 % škôl.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky