J. Horecký: Prevádzkový normatív bol historicky navýšený o 50 miliónov eur

Po dvadsiatich rokoch dôjde k zvýšeniu financií na prevádzku škôl o 23 %. Celkovo je normatív na prevádzku škôl v prenesenom výkone 216 miliónov eur ročne. Už tento rok pôjde vďaka zvýšeniu o 50 miliónov eur o sumu 266 miliónov eur. Vyplynulo to z rokovania s predsedom vlády a Ministerstvom financií SR.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký

„Ako bývalý riaditeľ škôl si veľmi dobre uvedomujem, ako potrebné bolo urobiť takúto zmenu. Dnes je to však potrebné dvojnásobne. Je to motivované nielen tým, že za tie roky výrazne narástli náklady škôl a aj ich úlohy a funkcie, ktoré školy musia plniť, ale skokovo narástli aj ceny za energie. Rovnako budeme pokračovať v tom pláne, ktorý sme už ohlásili,“ vysvetľuje minister školstva Ján Horecký.

Rezort školstva zároveň v najbližších dňoch spustí zber údajov zo škôl, ktoré sú v prenesenom výkone, na kompenzáciu nedoplatkov energií za rok 2022. V tomto zbere budú dofinancované školy, ktoré dostávajú až v tomto čase vyúčtovacie faktúry za energie za rok 2022. Následne túto celkovú sumu nedoplatkov rezort školstva obratom odošle školám, aby mohli uhradiť nedoplatky z minulého roka.

Proces bude pokračovať tým, že na začiatku februára spustíme zber údajov za január 2023 opäť pre školy v prenesenom výkone (základné, stredné, či špeciálne školy a všetky ich súčasti). „Tento zber údajov bude zameraný na to, aby sme dokázali doručiť finančnú pomoc všetkým týmto školám zo štátneho rozpočtu v plnej miere, čo znamená, že dostanú financie, ktoré predstavujú nárast cien nad 99 eur a 199 eur za plyn a elektrinu, ale aj do 99 eur a 199 eur pokiaľ tohtoročné ceny, ktoré sú im vyúčtované, sú vyššie oproti cenám, ktoré mali v roku 2022,“ doplnil minister.

Takýmto spôsobom dostanú školy v prenesenom výkone zo štátneho rozpočtu financie na vykrytie rozdielu cien za energie medzi rokmi 2022 a 2023. Nakoľko je to z viacerých zdrojov MF SR a MH SR a rezort školstva nechce zaťažovať v tomto náročnom období samotné školy zvýšenou administratívou, preto ju za nich spraví ministerstvo školstva a bude komunikovať s týmito dvoma rezortmi a školám následne doručí finančnú pomoc v jednej sume.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky