J. Horecký: Počet ukrajinských žiakov v slovenskom vzdelávacom systéme má klesajúcu tendenciu

Slovenské školy navštevuje dovedna menej než 9-tisíc žiakov z Ukrajiny. Najviac sa ich vzdeláva na základných školách v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji. Údaje sú platné ku koncu septembra.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

V slovenskom vzdelávacom systéme bolo k 30. septembru spolu 8 739 žiakov.

Z toho je 1 341 v predprimárnom vzdelávaní, najviac 387 detí navštevuje materské školy v Bratislavskom kraji, najmenej detí je naopak v Banskobystrickom kraji, kde chodí do materskej školy len 112 ukrajinských detí.

V základných školách je 5 886 žiakov z Ukrajiny. Najviac z nich chodí do škôl v Bratislavskom kraji, kde sa vzdeláva 1 849 žiakov, najmenej 386 opäť v Banskobystrickom kraji.

Na stredoškolskom štúdiu na Slovensku pokračuje 1 512 žiakov, najviac ich je znova v hlavnom meste, kam chodí 487 žiakov, najmenej 99 žiakov na stredných školách je zhodne v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

V porovnaní s májovými číslami, kedy bolo v slovenskom vzdelávacom systéme 10 448 žiakov, ide o pokles 1 709 žiakov. Najviac sa to prejavilo v základných školách, ktoré navštevuje o 1 718 žiakov z Ukrajiny menej.

„Počet ukrajinských žiakov v slovenskom vzdelávacom systéme má teda klesajúcu tendenciu. Napriek tomu, by som dal rád do pozornosti, že na webe ministerstva školstva sú stále k dispozícii pre školy zverejnené usmernenia, podporné materiály či informácie pre rodičov z Ukrajiny, ktoré sú v ukrajinskom jazyku. Zverejnené sú v špeciálnej záložke Situácia na Ukrajine,“ priblížil minister školstva Ján Horecký.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky