IVP pripravil komentár o nadbytočnej administratívnej záťaži v školách

     Administratívna záťaž spojená s činnosťou učiteľov a riaditeľov škôl je jednou z podstatných prekážok, ktoré limitujú ich možnosti venovať sa naplno žiakom a vzdelávaciemu procesu. Medzinárodné prieskumy síce neukazujú, že problém nadmernej administratívnej záťaže učiteľov na Slovensku je zásadne väčší než inde v zahraničí, situáciu v tejto oblasti nemožno vnímať ako uspokojivú.
     Približne až jednu tretinu slovenských učiteľov často alebo veľmi často značne zaťažujú administratívne povinnosti v škole. V minulosti sa uskutočnili čiastkové kroky na zníženie administratívnej záťaže v školách a ďalšie dôležité zmeny vstúpili do platnosti od 1. septembra 2015. Pre jej rozsiahlejšie zníženie bude nutné v budúcnosti vykonať aj ďalšie, najmä systémové opatrenia.
     Komentár prezentuje názory autorov, ktoré nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne názory a politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom komentárov IVP je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky