Ivan Husár: Značenia turistických trás na Slovensku sú svetovým unikátom

  • Dátum: 15.05.2020

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár zorganizoval pracovné stretnutie s poprednými organizáciami zastrešujúcimi turistov a cyklistov. Dôvodom bolo nastavenie krokov na spopularizovanie turistiky.

Na pozvanie štátneho tajomníka pre šport sa 14. mája uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedom Klubu slovenských turistov Petrom Dragúňom a predsedom Slovenského cykloklubu Michalom Hlatkým. Obe organizácie dlhodobo zabezpečujú značenie trás pre pešiu, cyklistickú, lyžiarsku, jazdeckú a vodácku turistiku na celom Slovensku.
Rezort školstva považuje pohyb v prírode za jednu z najdostupnejších a zdraviu prospešných foriem využitia voľného času, ktorá je voľne prístupná každému. Z toho dôvodu sa štátny tajomník zaujímal o aktuálne podmienky podpory rôznych foriem turistiky formou značenia a rozvoja trás. “Systém značenia turistických trás na Slovensku je svojou metodikou, hustotou a históriou svetovým unikátom,” uviedol Husár.

Klub slovenských turistov spolu so Slovenským cykloklubom udržiavajú a značia viac ako 14 tis. km turistických a 6 tis. km cykloturistických trás. Ministerstvo na túto činnosť alokuje v roku 2020 sumu 250 tis. eur.

“V záujme využitia turistických trás aj na vzdelávacie a informačné účely a zatraktívnenia pohybu v prírode sme navrhli umiestniť na turistické smerovníky QR kódy. Táto technológia poskytuje veľké možnosti na informácie o okolitých zaujímavostiach, o dostupnosti služieb, dá sa využiť aj organizovanie súťaží či iných aktivít,” doplnil Husár.

MŠVVaŠ SR témy rozvoja turistiky, ako aj využitie QR kódov ďalej rozpracuje v spolupráci s dotknutými subjektmi.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku