Ivan Husár: Chystáme schémy na podporu športu a namietame opatrenia ÚVZ SR

  • Dátum: 14.09.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pracuje na troch schémach, ktorými bude štát sanovať straty v oblasti športu. Štátny tajomník rezortu pre šport Ivan Husár tiež namieta niektoré opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré podľa neho ohrozujú chod športu na Slovensku a vyzýva úrad na diskusiu o opatreniach.

Ministerstvo školstva vo štvrtok organizuje spoločné stretnutie desiatich športových zväzov, sekcie športu ministerstva školstva a predstaviteľov ministerstva hospodárstva. Témou stretnutia bude návrh troch schém pomoci štátu, ktoré majú sanovať straty športu spôsobené pandémiu COVID-19.

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár tiež apeluje na Úrad verejného zdravotníctva SR, aby usmernenia ohľadom COVID-19 vopred konzultoval s vecne príslušným útvarom ministerstva. Upozorňuje na nekonzistentnosť opatrení pri obmedzení počtu zhromaždených osôb v prípade rôznych typov podujatí a zároveň rôznych veľkostí priestorov, v ktorých sa podujatia organizujú.

„Domnievame sa, že pri obmedzení hromadných podujatí je potrebné popri ochrane verejného zdravia myslieť aj na chod ekonomiky a krajiny. Zároveň v športe pri obmedzení počtu osôb je dôležité určiť, o aké osoby ide: ide o divákov, športovcov alebo všetky osoby? Navrhujeme, aby boli súťaže povolené a aby sa obmedzenia vzťahovali iba na počet prítomných divákov,“ upozorňuje štátny tajomník Ivan Husár.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku