IUVENTA sprístupnila stredným školám takmer 2 600 výsledkových listín z predmetových olympiád

  • Dátum: 01.06.2020

Na základe „Kritérií prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu“, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, konkrétne kritéria „Predmetová olympiáda“, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprístupnil cez heslo na svojej webovej stránke www.olympiady.sk riaditeľom stredných škôl z celého Slovenska takmer 2 600 výsledkových listín okresných a krajských kôl predmetových olympiád žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl zo školských rokov 2018/2019 a 2019/2020.

Výsledkové listiny poskytli jednotlivé okresné úrady v sídle kraja a centrá voľného času. Súbežne boli stredným školám poskytované informácie aj na základe e-mailovej a telefonickej komunikácie.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku