Navigácia

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešne zrealizoval odbornú konferenciu o práci s mládežou

Aktivity, ktoré IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pravidelne organizuje v oblasti neformálneho vzdelávania a práce s mládežou, zavŕšila v roku 2021 odbornou konferenciou, ktorá otvorila dvere novým diskusiám, poznatkom a partnerstvám.

logo IUVENTA

Predposledný novembrový týždeň sa v IUVENTE uskutočnila odborná konferencia o práci s mládežou, ktorá sa konala nielen v prezenčnej, ale simultánne prebiehala aj v online forme s tlmočením do slovenského posunkového jazyka.

Pozvanie okrem množstva významných hostí z radov odborníkov, pracovníkov s mládežou, členov mimovládnych organizácií, zástupcov samospráv a rôznych inštitúcií, prijali aj odborníci – rečníci zo Slovenska i zo zahraničia.

Konferencia zavŕšila ďalší rok aktívnej podpory rozvoja práce s mládežou zo strany IUVENTY. Taktiež nadviazala na odkaz 17. novembra ako Medzinárodný deň študentstva i Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorého boli a sú mladí ľudia dôležitou súčasťou. Konferencia sa konala pod záštitou prezidentky SR, Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR, Eduarda Hegera.

Konferencia bola tematicky rozdelená do piatich odborných blokov, v ktorých vystúpili slovenskí aj zahraniční hostia. V rámci prezentácií a diskusií priblížili aktuálne teoretické a výskumné poznatky o mládeži, ako aj praktické skúsenosti z práce s mládežou.  

Úvodným príhovorom konferenciu otvorili Mgr. Peter Lenčo, PhD., generálny riaditeľ IUVENTY a Mgr. Ľubica Srnáková, generálna riaditeľka sekcie stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Následne v prvom bloku diskutovali pozvaní odborníci na tému Mladí ľudia a práca s mládežou v čase korony a po nej

 • Elena Gallo Kríglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
 • Marek Madro, IPčko
 • Izabela Lara Kurtek, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

V tomto bloku rečníci diskutovali o potrebách mladých ľudí, ktoré sa ukázali ako aktuálne v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Zároveň reflektovali zmeny, ktoré pandémia priniesla do oblasti práce s mládežou.

Druhý blok, Podpora práce s mládežou na miestnej úrovni doma a v zahraničí predstavil hosťom Islandský model prevencie. Panelu sa zúčastnili:

 • Margrét Lilja Guðmundsdottir, Planet Youth, Island
 • Kristína Šperková, Movendi, Švédsko
 • Miloslav Špoták, mesto Nitra

Zatiaľ čo na Islande model prevencie funguje už 20 rokov, mesto Nitra sa ako prvé mesto na Slovensku rozhodlo po vzore Islandu a v spolupráci s ním, zaviesť tento model prevencie do praxe aj u nich. Počas bloku bol Islandský model nielen predstavený, ale poskytol aj dobré rady konkrétnych praktických krokov pre zástupcov samospráv, ktorí by sa príkladom Nitry chceli inšpirovať.

Téme Podpora práce s mládežou na miestnej úrovni doma a v zahraničí sa venoval aj ďalší blok konferencie:

 • Marko Kovačič z Institute for Social Research in Zagreb, Center for Youth and Gender Studies z Chorvátska účastníkom konferencie predstavil metodikou hodnotenia kvality realizácie miestnej mládežníckej politiky pod názvom Mesto mladých.
 • Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá zároveň administruje aj program Európsky zbor solidarity priblížil grantové možnosti týchto programov pre podporu a rozvoj práce s mládežou a jej posilnenie na miestnej úrovni v domácich i medzinárodných projektoch.

Možnosti inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením v práci s mládežou sa snažil reflektovať štvrtý blok konferencie. Do diskusie sa zapojili:

 • Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Soňa Holúbková a Ivana Frličková, Nadácia Krajina Harmónie
 • Marek Kanaš, DeafStudio

Všetci diskutujúci mali osobnú skúsenosť so zapájaním mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením do práce s mládežou. Spoločne pomenovali nielen výzvy, ktorým mladým ľudia so zdravotným znevýhodnením čelia, ale aj prínosy pre ich rozvoj v rámci práce s mládežou ako aj príležitosti, ktoré spolupráca a komunitné aktivity prinášajú mladým ľuďom i dospelým s postihnutím i bez.

Posledný blok konferencie sa venoval téme Možnosti sociálnej inklúzie v práci s mládežou. Pozvanie prijali:

 • Edvin de Boevé, DYNAMO International
 • Petra Hricová, OZ Ulita
 • Janette Motlová, Výskumný ústa detskej psychológie a patopsychológie

Blok o možnostiach sociálnej inklúzie v práci s mládežou sa niesol v znamení predstavenia publikácií, ktoré vznikli vďaka organizácií DYNAMO International. Tieto publikácie, ktoré IUVENTA preložila do slovenského jazyka, prinášajú odporúčania pre realizáciu aktivít s deťmi a mládežou prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Publikácie sú dostupné na stiahnutie na webovej stránke IUVENTA (https://www.iuventa.sk/publikacie/ ).

Počas konferencie mali všetci zúčastnení v prezenčnej forma, ale aj diváci online prenosu, možnosť klásť otázky prostredníctvom sli.do. Po ukončení odbornej časti konferencie nasledoval kultúrny program a networking spojený s vymieňaním skúseností a neformálne diskusie.

Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné oceňovanie pracovníkov s mládežou. Prehľad ocenených a viac informácií o podujatí prinášame TU.

Všetky záznamy jednotlivých odborných blokov konferencie bude IUVENTA postupne uverejňovať na svojich sociálnych sieťach a webovej stránke.

IUVENTA veľmi pekne ďakuje za množstvo pozitívnych ohlasov na konferenciu a rovnako za skvelú atmosféru počas celého dňa. Všetkým pracovníkom s mládežou prajeme veľa pracovných úspechov a tešíme sa na stretnutie počas ďalšej konferencie.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky