IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: Úspechy, projekty a iniciatívy v kontexte medzinárodnej spolupráce

V roku 2021 sa IUVENTA podieľala na rôznych aktivitách s medzinárodným významom. Zároveň realizuje nadväzujúce a nové medzinárodné aktivity aj v roku 2022. Počet medzinárodných aktivít bol poznačený pandemickou situáciou, napriek tomu sa naďalej darilo úspešne rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a veríme v jej väčšie oživenie v roku 2022.

logo IUVENTA

Bilaterálna a multilaterálna spolupráca

Počas roku 2021 spolupracovala Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu s inými národnými agentúrami v programových krajinách v oblasti podporných a školiacich aktivít. V rámci multilaterálnej spolupráce sa zamestnanci IUVENTY a jej vybraní zástupcovia podieľali na príprave programov Mládežnícky delegát pri OSN, Mládežnícke fórum, či zastúpenie v programe partnerov UNESCO.

Medzinárodná spolupráca

V rámci medzinárodnej spolupráce sa IUVENTA aktívne zúčastnila na príprave, realizácii a koordinácií viacerých projektov.

V roku 2021 bolo do projektu Europe Goes Local (Erasmus+) zameraného na podporu práce s mládežou na miestnej úrovni, zapojených 6 samospráv. S aktívnou partnerskou spoluprácou s Českou republikou projekt pokračuje aj v roku 2022.

IUVENTA je od roku 2019 národným korešpondentom pre projekt Youth Wiki – online platformu prezentujúcu informácie o mládežníckej politike európskych krajín. Youth Wiki je projektom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (anglicky European Education and Culture Executive Agency). V roku 2021 bola jednou z priorít aktualizácia obsahu na platforme zameranej na mládežnícku politiku na Slovensku.  

Úspechy, projekty a iniciatívy v medzinárodnom kontexte realizované v roku 2021 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyslala v školskom roku 2020/2021 žiakov základných a stredných škôl na 18 medzinárodných predmetových olympiád a postupových súťaží. Získali na nich spolu 56 medailí, z toho 6 zlatých, 19 strieborných a 31 bronzových. Aj keď bola väčšina medzinárodných súťaží online, naši súťažiaci vycestovali do gruzínskeho Kutaisi a chorvátskeho Záhrebu.

Pre súťažiacich, ktorí v školskom roku 2021/2022 získali v zahraničí medailové umiestnenia zorganizovala IUVENTA slávnostné vyhodnotenia medzinárodných olympiád, ktorých súčasťou bolo aj prijatie u prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci v Bratislave dňa 18. 10. 2021. O mesiac na to, 18.11.2021, nadviazaním na tému študentstva a mládeže sa uskutočnila odborná Konferencia o práci s mládežou za účasti domácich aj zahraničných hostí.

V prínosnej spolupráci pokračovala IUVENTA aj s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a úspešne tak zorganizovala medzinárodnú chemickú súťaž Grand Prix Chimique určenú pre stredné odborné školy s chemickým zameraním, ktorej sa zúčastnilo 6 krajín. Úroveň tejto súťaže bola jej zahraničnými účastníkmi vysoko hodnotená.  

Na záver roka vznikla pod taktovkou organizácií ERYICA a Eurodesk publikácia Greening Youth Information Services, ktorá sa zameriava na environmentálny rozmer udržateľnosti a na to, ako môžu informačné a poradenské služby pre mládež vo svojej činnosti implementovať témy udržateľnosti životného prostredia a ekologické postupy. O preklad do slovenského jazyka a distribúciu príručiek sa postarala IUVENTA.

Plánované aktivity IUVENTY na rok 2022 v kontexte medzinárodnej spolupráce

Európsky rok mládeže 2022 – Európska komisia vyhlásila rok 2022 ako Európsky rok mládeže. Koordinátorom tohto roku na Slovensku je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Európsky rok mládeže bude poskytovať množstvo príležitostí učiť sa, podeliť sa o víziu, stretnúť sa s ľuďmi a zapojiť sa do aktivít v celej Európe.  

V roku 2022 bude zabezpečené pokračovanie v plnení úlohy národného korešpondenta pre YouthWiki a aktivity spojené s vyslaním slovenských mládežníckych delegátov na valné zhromaždenie OSN do New Yorku (jeseň 2022). Celoročnú prácu s mládežou zavŕši odborná konferencia medzinárodného charakteru, ktorá sa uskutoční na jeseň.

Celú správu o medzinárodných aktivitách IUVENTY v roku 2021 si môžete prečítať.

Informácie o pripravovaných aktivitách zameraných nielen na medzinárodnú spoluprácu bude IUVENTA uverejňovať prostredníctvom jej webových a sociálnych sietí.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky