IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša dve publikácie o terénnej sociálnej práci s mládežou

Počas konferencie o práci s mládežou, ktorú IUVENTA usporiadala predposledný novembrový týždeň, boli predstavené dve zahraničné publikácie o terénnej sociálnej práci s mládežou. Vznikli vďaka medzinárodnej organizácii DYNAMO INTERNATIONAL, ich preklad a vydanie v slovenčine zabezpečila IUVENTA.

logo IUVENTA
Terénna sociálna práca (streetwork) je metóda práce s ohrozenou mládežou, ktorá sa odohráva priamo tam, kde sa mladí ľudia nachádzajú. Je charakterizovaná interakciou medzi mladými ľuďmi a vyškolenými dospelými (streetworkermi), ktorá je založená na vzájomnej dôvere. V terénnej sociálnej práci je dôležité priame zapájanie mladých ľudí a ich komunít do aktivít, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu ich života.

Organizácie, ktoré realizujú terénnu sociálnu prácu, zohrávajú dôležitú úlohu pri obhajovaní potrieb a záujmov mládeže ohrozenej sociálno-patologickými javmi. Počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 je táto úloha dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. S cieľom poukázať na význam terénnej sociálnej práce s mládežou sme sa rozhodli venovať jeden blok našej konferencie uskutočnenej 18. novembra 2021 práve terénnej sociálnej práci. Chceli sme tiež, aby si účastníci z konferencie odniesli kvalitné materiály, ktoré môžu využívať pri svojej práci.

Publikácie bližšie predstavil ich spoluautor, zástupca organizácie DYNAMO INTERNATIONAL, Edwin de Boevé, ktorý sa vo svojej praxi zameriava práve na sociálnych pracovníkov a sociálnu prácu v kontexte práce s mládežou.

Publikácia Medzinárodná príručka o metodike terénnej sociálnej práce vo svete sumarizuje skúsenosti s terénnou sociálnou prácou na medzinárodnej úrovni a definuje základné prvky terénnej sociálnej práce.

Publikácia Úloha skupinovej akcie v terénnej sociálnej práci prináša odporúčania pre realizáciu aktivít s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom terénnej sociálnej práce, ako aj konkrétne príklady aktivít.

Obe publikácie sú určené ako pre terénnych sociálnych pracovníkov, tak aj pre pracovníkov s mládežou pôsobiacich v iných prostrediach, ktorí chcú lepšie osloviť mladých ľudí v teréne a vtiahnuť ich do zmysluplných aktivít vo voľnom čase.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bude aj v nadchádzajúcom období realizovať aktivity v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi s cieľom zvyšovania kvality práce s mládežou.

Príručky sa počas konferencie slávnostne uviedli do života a od dnes sú k dispozícii každému, koho oslovila metóda terénnej sociálnej práce  a chcel by sa o nej dozvedieť viac, i tomu, kto túto metódu využíva a chce sa v nej ďalej zdokonaľovať.

Na stiahnutie:

Publikácia Úloha skupinovej akcie v terénnej sociálnej práci

Publikácia Medzinárodná príručka o metodike terénnej sociálnej práce vo svete


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky