Iuventa – Slovenský inštitút mládeže pracuje na realizácii online olympiád

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 09.12.2020

Ich cieľom je postupnými krokmi preniesť predmetové olympiády a postupové súťaže do online sveta, ale zachovať ich štruktúru tak, ako sú žiaci a učitelia zvyknutí z ich klasickej podoby.

Iuventa organizuje online olympiády

Podľa Slovenského inštitútu mládeže je nesmierne dôležité podporiť a motivovať žiakov základných a stredných škôl zdokonaľovať sa a získavať nové vedomosti a zručnosti v ich obľúbenom predmete nad rámec školského vzdelávania aj v tomto náročnom čase dištančnej formy výučby.

Dlhoročným motivujúcim faktorom bola možnosť zúčastniť sa predmetových olympiád a postupových súťaží. Tieto súťaže na okresnej, krajskej aj celoštátnej úrovni, ktoré sa v celej svojej histórii konali prezenčne a mali hromadný charakter, sa dnes, v čase krízového režimu ocitli pred existenčnou otázkou. Je vôbec možné jednotlivé postupové kolá olympiád zrealizovať? Tejto výzve sa už koncom novembra museli postaviť dve súťaže: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry a Technická olympiáda. A našli online riešenie.

Okresné kolo Technickej olympiády v kategóriách A a B sa uskutočnilo 26. 11. 2020 v spolupráci so Slovenskou komisiou Technickej olympiády, ktorá online systém zabezpečovala. Výsledky jednotlivých súťažiacich boli odoslané prostredníctvom IUVENTY okresným úradom v sídle kraja a tie ich rozdistribuovali jednotlivým okresným komisiám Technickej olympiády na opravu, vyhodnotenie a zverejnenie výsledkových listín. Do online okresného kola Technickej olympiády sa zapojilo až 819 žiakov z celého Slovenska.

Vytvorenie online domény http://www.onlineolympiady.sk nám umožnilo v piatok, 27. novembra 2020 pilotne uskutočniť okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl zo 684 základných škôl na Slovensku.

Žiaci základných škôl sa už tešia aj na online Pytagoriádu, ktorej školské kolo ich čaká 9. a 10. 12. 2020 taktiež na stránke www.onlineolympiady.sk. Už teraz je zaregistrovaných viac ako 56-tisíc žiakov.

Veríme, že sa už nevedia dočkať intenzívneho premýšľania a hľadania riešení zaujímavých problémových úloh.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku