IUVENTA sa stala národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki

  • Dátum: 29.04.2020

     V apríli 2020 sa organizácia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže stala národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki.
     Táto platforma slúži ako online encyklopédia národných politík mládeže s cieľom umožniť Európskej komisii a členským štátom EÚ vytvárať politiku mládeže založenú na dôkazoch a na najaktuálnejších údajoch týkajúcich sa mladých ľudí.
     Na týchto stránkach je možné nájsť komplexnú databázu národných štruktúr, politík a aktivít pre podporu mládeže. Medzi kľúčové oblasti, ktoré sú popísané na tejto platforme za jednotlivé štáty patrí aj vzdelávanie a príprava, zamestnanosť, podnikanie, zdravie, participácia, dobrovoľníctvo, sociálna inklúzia, mládež a svet, kreativita a kultúra.
     Viac info nájdete na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku