IUVENTA pripravuje školenia na podporu práce s mladými ľuďmi

17.02.2010

     Pracovníci s mládežou budú môcť onedlho prostredníctvom školenia Game-on! získať skúsenosti s organizáciou  mládežníckej výmeny. Podujatie organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s celoštátnou pôsobnosťou. Mladým ľuďom a mládežníckym vedúcim tak poskytuje príležitosť naučiť sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania vytvoriť a vylepšiť vlastné aktivity. Tie môžu byť využité najmä v projektoch mládežníckych výmen v rámci programu EÚ Mládež v akcii. Pracovným jazykom školenia bude angličtina, pričom prihlášky je potrebné podať do 28. februára 2010.
     Pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, ktorí majú skúsenosť s programom Mládež v akcii a s témou inklúzie, bude určené školenie PCM FOR INCLUSION.  Jeho cieľom bude podporiť aktivity medzikultúrnych mládežníckych projektov so zameraním na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v Európe. Podmienkou je, aby účastníci školenia mali skúsenosť s prácou s mladými ľuďmi a vedeli komunikovať v anglickom jazyku. Termín uzávierky prihlášok je 21. marec 2010. Viac informácií o oboch školeniach, ako aj prihlášky je možné nájsť na www.iuventa.sk v časti Aktuálne školenia.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku