IUVENTA pomôže ďalším samosprávam v práci s mládežou

15.01.2010

     Už druhé kolo vzdelávania zástupcov miest a obcí zamerané na prípravu modernej, proeurópsky orientovanej politiky mládeže na miestnej úrovni spúšťa v tomto roku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. V projekte Partnerstvo bolo v prvom kole zapojených 20 samospráv z celého Slovenska. Školenie v rámci druhého kola sa uskutoční v dňoch 3. až 6. februára 2010, miesto ešte bude upresnené (Žilinský kraj). V súčasnosti je už akceptovaných 12 záujemcov, ďalších 7 miest je stále voľných. Uprednostnení budú uchádzači z miest a obcí nad 1 500 obyvateľov. 
     Ďalšou podobne zameranou aktivitou je projekt  Rozvoj regionálnej mládežníckej politiky.Úvodné stretnutie k nemu sa uskutoční v pondelok 18. januára 2010 v Bratislave v priestoroch IUVENTY na Búdkovej 2. Nadväzuje na ukončenie prác na obsahu Akčného plánu štátnej politiky voči mládeži na roky 2010 - 2011, ktorý by mal byť následne prediskutovaný aj na úrovni regiónov.
      Zahraničné skúsenosti v oblasti mládežníckej politiky sprostredkúva ďalší z projektov podporených IUVENTOU i z programu EÚ Leonardo s názvom Novovynárajúce sa potreby detí. Realizuje ho Nadácia detí Slovenska a je postavený na metodológii holandských výskumníkov Rekha Wazir a Nico van Oudenhoven. Záujemcov bude školiť samotná autorka. Už v dňoch 19. - 21. januára 2010 sa v hoteli Maxim vo Svätom Jure uskutoční tréning multiplikátorov pre potreby projektu.
     Ďalšiu možnosť ponúka medzinárodný kontaktný seminár YP & PM: Young people and policy makers, let´s meet!, ktorý sa uskutoční v meste Vernon  vo  Francúzsku v dňoch 10. - 14. marca 2010. Je zameraný najmä na podporu Akcie 1.3 Projekty mládežníckej demokracie a Akcie 5.1 Stretnutie mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku, ako aj dvoch priorít: európske občianstvo a participácia mladých ľudí. Seminár je určený pre projektových manažérov, mladých ľudí, mládežníckych lídrov a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku, ktorí by sa radi dozvedeli nové informácie a získali partnerov na medzinárodný projekt podporujúci dialóg medzi mladými ľuďmi a ľuďmi s rozhodovacou právomocou. Termín uzávierky prihlášok na seminár je 1. február 2010.

Bližšie informácie na www.iuventa.sk v časti Aktuálne školenia.

Bratislava 15. január 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku