Iuventa podporí projekty mladých ľudí v Banskobystrickom kraji

  • Dátum: 04.03.2019
     Posilniť kľúčové kompetencie mladých ľudí a pracovníkov s mládežou a podporiť ich aktivity aj finančnou dotáciou je cieľom nového projektu Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže s názvom Projekt je zmena!, ktorý nadväzuje na v minulosti realizovaný národný projekt KomPrax - kompetencie pre prax.
     V rámci pilotného projektu realizovaného zatiaľ len v rámci Banskobystrického kraja majú možnosť mladí ľudia od 15 rokov a pracovníci s mládežou absolvovať bezplatné akreditované vzdelávanie a zrealizovať svoje nápady prostredníctvom malých projektov. Celkovo je v roku 2019 v pláne finančne podporiť 100 malých projektov sumou 150 eur.
     Témy malých projektov nadväzujú na Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a na Rozvojové priority Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu a podpory neformálneho vzdelávania. Prvý cyklus vzdelávania začína 22. 3. 2019 vo Zvolene. Prihlasovanie je otvorené do 17. 3. 2019.
     Podrobnejšie informácie o projekte, vrátane kontaktných údajov, nájdete na stránke www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/projekt-je-zmena-i--1.alej?eventid=1036.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku