IUVENTA podpísala Memorandá o spolupráci s občianskymi združeniami Preventista a Outdoor Institute

  • Dátum: 16.06.2020

Prešli sme si všetci obdobím, počas ktorého sa väčšina našich aktivít presunula do virtuálneho online priestoru, a v súvislosti s touto skutočnosťou narástla potreba informovanosti o možných rizikách a najmä ich prevencie prostredníctvom poznatkov odborníkov kyberbezpečnosti. Tieto znalosti vedia napomôcť nielen predchádzaniu zneužitiu rôznych osobných údajov, ale taktiež veľmi rozšírenej kyberšikane.

Aj z tohto dôvodu sa IUVENTA rozhodla podpísať Memorandum o spolupráci s OZ Preventista, ktorého predsedom je odborník pre oblasť informačnej bezpečnosti a počítačovej kriminality Jaroslav Oster.

S občianskym združením Preventista plánuje IUVENTA spolupracovať aj v rámci úspešného programu Škola bez nenávisti, do ktorého je v súčasnosti zapojených 23 škôl z celého Slovenska. Primárnym zameraním spolupráce bude kyberbezpečnosť, ktorá sa bytostne dotýka mnohých ľudí. Šírením povedomia o nej môžeme pomôcť veľkému množstvu mladých ľudí predchádzať kyberšikane a ďalším ohrozeniam, ktoré na nich číhajú v online priestore. V týchto oblastiach plánuje IUVENTA s expertmi z OZ Preventista spolupracovať aj v rámci akreditovaných vzdelávacích programov.

Rozvoj, priama podpora a šírenie zdravého životného štýlu sú kľúčovým cieľom Memoranda o spolupráci, ku ktorému sa zaviazala IUVENTA s občianskym združením Outdoor Institute. Nedostatok pohybovej aktivity mladých ľudí je vážnou výzvou našej spoločnosti. Podľa HBSC štúdie 70 percent 11-ročných školákov na Slovensku nemá ani 60 minút pohybu denne a dvaja z troch školákov nemajú fyzickú kondíciu (HBSC 2018). Nedostatok pohybu mladých ľudí je aj jedným z dôvodov, prečo sa IUVENTA rozhodla zintenzívniť spoluprácu práve s odborníkmi z tejto organizácie.

IUVENTA aktuálne s OZ Outdoor Institute spolupracuje na online súťaži Výhovorky bokom. V rámci tejto iniciatívy 12 známych a inšpiratívnych osobností ako napr. Nasťa Kuzminová, Michal Martikán, Adela Vinczeová a mnohí ďalší ponúkajú počas mesiaca jún deťom a mladým ľuďom do 30 rokov rozmanité výzvy, vďaka ktorým môžu zdravšie žiť a posúvať svoje osobné méty. S OZ Outdoor Institute IUVENTA taktiež spolupracuje na uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania na Slovensku a pri akreditovanom vzdelávaní so zameraním na využívanie moderných outdoorových aktivít v práci s mládežou.

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Hovorca: tel.: 0918 949 837, tlacove@minedu.sk
Kontakt pre médiá – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže:
Alena Pastorková: tel.: 02/59 296 621, alena.pastorkova@iuventa.sk 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Poskytuje neformálne vzdelávanie, realizuje informačné semináre, administruje dotačný program MŠVVaŠ SR - Programy pre mládež. Koordinuje program Škola bez nenávisti. Je národným korešpondentom pre európsku encyklopédiu národných politík mládeže Youth Wiki. IUVENTA je Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku