IUVENTA a Junior Achievement Slovensko podpísali Memorandum o spolupráci

  • Dátum: 15.05.2020

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa dlhodobo snaží prehlbovať a zefektívňovať spoluprácu medzi významnými aktérmi pôsobiacimi v mládežníckom sektore. Dňa 15. mája 2020 podpísala IUVENTA Memorandum o spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement (JA) Slovensko, ktorá viac ako 25 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

Spoločným podpisom obe strany deklarujú záujem budovať silné partnerstvo a spolupracovať v oblasti podpory a rozvoja talentu, podnikavosti a kreativity mladých ľudí, a tým prispievať k lepšiemu uplatneniu mládeže na trhu práce, ako aj v občianskom živote.

“Máme veľkú radosť, že sa nám podarilo vytvoriť partnerstvo s tak významným aktérom v práci s mládežou, ktorý už dlhé roky po celom svete prináša mladým ľuďom skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. Lebo práve tieto zručnosti môžu pomôcť uspieť v domácom i medzinárodnom meradle nielen jednotlivcom, ale aj celému Slovensku,“ zhodnotil uzatvorenie memoranda generálny riaditeľ IUVENTY Róbert Hronský.
IUVENTA_podpis memoranda_GR 2
JA Slovensko_podpis memoranda 2
K podpisu memoranda sa vyjadrila aj riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová: „IUVENTU vnímame ako jednu z najdôležitejších inštitúcií na Slovensku v oblasti rozvoja mládeže. Podpísanie Memoranda o spolupráci upevňuje dlhodobý synergický vzťah medzi našimi vzdelávacími organizáciami. Veríme, že zveľaďovanie partnerstiev je tou správnou cestou a pomáha nám prinášať širšiu škálu príležitostí a efektívnejšie riešenia pre rozvoj mladých ľudí na Slovensku.“

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku