Internetové pripojenie v školách bude zabezpečené aj v ďalších rokoch

11.11.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj predložil na dnešné rokovanie vlády SR návrh na pokračovanie projektu Infovek. Na základe rozhodnutia ministrov bude pokračovať minimálne do roku 2015.
    
Od roku 1999 Infovek zabezpečuje pripojenie škôl na internet, vybavenie výpočtovou technikou a zaškolenie učiteľov. Ministerstvo školstva SR má zámer pokračovať v tomto projekte a zabezpečiť tak plynulú kontinuitu pripojenia škôl na internet a poskytovanie ďalších služieb tak ako doteraz.  Plánovaným Infovekom II sa zachová pripojenie všetkých škôl na internet, zvýši sa jeho rýchlosť, ale sa aj napr. zabezpečí prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu v dátovom centre rezortu školstva. Predpokladaný čas trvania projektu Infovek II je 5 rokov. Za toto obdobie by si mal vyžiadať financovanie vo výške 38,675 mil. eur.
     V súčasnosti je na internet pripojených 100 % škôl. Najviac - 2121 škôl využíva aDSL (1536/256 kb/s) pripojenie, ISDN (128 kb/s) je na 800 školách a satelitné pripojenie využíva cca 80 škôl.

Bratislava 11. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku