Interaktívne webináre pripravili 34 účastníkov na využívanie príbehov vo vzdelávaní

  • Dátum: 04.06.2020

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s neziskovou organizáciou EDUMA - Od emócií k poznaniu realizovala tri štvordňové interaktívne webináre zamerané na využívanie jednej z najefektívnejších metód vzdelávania - storytellingu na rozvoj vnímavosti a kritického myslenia mladej generácie, ktorých sa celkovo zúčastnilo 34 úspešných absolventov spomedzi učiteľov a pracovníkov s mládežou.

Cieľom webinára bolo, aby účastníci dokázali pracovať s rôznymi formami storytellingu (písaný, obrazový a video storytelling) a mohli využiť ich prínos pre vzdelávanie a výchovu k vnímavosti, posilnenie kritického myslenia mládeže a na prácu so stereotypmi a predsudkami.

Účastníci si prácu s príbehom zažili na vlastnej koži už počas webinára. Každý deň bol venovaný inému aspektu storytellingu. Prvý blok začal praktickými cvičeniami prostredníctvom osobných príbehov, využívania imaginatívnych kariet a rozprávok. Cez prácu s inšpiratívnymi príbehmi ľudí zo znevýhodneného prostredia sme sa dostali od písanej a vizuálnej podoby storytellingu až po prácu so stereotypmi a predsudkami. Využili sme viaceré online nástroje ako napríklad Word Cloud - pojmová mapa, či rozdelenie účastníkov na online diskusné skupiny, vďaka čomu bol zážitok z tohto neformálneho vzdelávania ešte intenzívnejší. Účastníci poskytli na záver lektorom spätnú väzbu, v ktorej hodnotili vzdelávanie veľmi pozitívne, počnúc výberom a pokrytím tém, ako aj prínosu pre vlastnú prax.

Webinára sa zúčastnila aj nevidiaca účastníčka, ktorá vyzdvihla najmä inkluzívnosť tohto vzdelávania.

Vďaka spolupráci s organizáciou EDUMA majú účastníci aj po jeho skončení dvojmesačný voľný prístup do portálu www.onlinezivakniznica.sk. Portál obsahuje autentické príbehy ľudí zo zraniteľných skupín, ako aj metodiky s návodom a príkladmi, ako pracovať s príbehmi počas vyučovania. Na stránke  http://eduma.sk/e-booky/ sú aj voľne dostupné e-booky “Príbehmi k poznaniu”, ktoré obsahujú 288 príbehov a takmer 800 strán textu s témami ako sú život v chudobe, s chorobou, úspešní Rómovia a mnohými ďalšími. 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku