Interaktívna aplikácia WELCOME IDEA na prácu s deťmi so ŠVVP

http://app.e-welcome.eu/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku