Navigácia

Interaktívna aplikácia WELCOME IDEA na prácu s deťmi so ŠVVP

     Aplikácia WELCOME IDEA je jedným z výstupov medzinárodného projektu WELCOME (WE Learn and COMmunicate Ensamble) realizovaného v rámci programu Erasmus+ a koordinovaného Nakladateľstvom Dr. Josef Raabe s.r.o. v Českej republike. Na projekte sa zúčastňuje Slovenská republika, Česká republika a Bulharsko.
     Hlavným cieľom projektu WELCOME je podporiť inklúziu v materských školách a ponúknuť funkčné nástroje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktorých rozvoj je ovplyvnený znevýhodnením či postihnutím. Učiteľom poskytneme teoretické zázemie a praktické návrhy na systematickú podporu detí so ŠVVP v rámci skupinovej i individuálnej práce.

Aplikáciu nájdete na tejto stránke - https://welcome-idea.eu/#/home?lang=1.
Skočiť na začiatok stránky